Λάμπης Ευαγγελάτος

Co-Founder, Φοιτητής - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Developer, Προγραμματιστής, Robotics Enthusiast.

Λεωνίδας Παπαναστασίου

Co-Founder, Φοιτητής - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προγραμματιστής, Developer, Aspiring Machine Learning Researcher.

contact@visiontv.gr


Copyright 2016 - AlastoR